Giới thiệu

GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU NỘI BỘ CÔNG TY PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN SÊ SAN

1. ĐẶT VẤN ĐỀ

Trong quá trình hoạt động triển khai dự án đầu tư xây dựng hệ thống nhà máy Thủy điện Sê San, cũng như quá trình hoạt động khai thác và sản xuất điện trong những năm qua, việc hình thành các loại tài liệu, dữ liệu điện tử nhằm mục đích xử lý, tính toán kỹ thuật, trao đổi thông tin, ra quyết định là các hoạt động thường xuyên, liên tục.

Các hoạt động chuyên môn của các Phòng Ban chức năng; các hồ sơ dự án từ khâu khảo sát thăm dò, tổ chức lập dự án, tổ chức đấu thầu, thiết kế - thi công – nghiệm thu hoàn thành và đưa vào sử dụng; các hoạt động sản xuất kinh doanh, quy trình quy chế… đều được thiết lập, ghi nhận dựa trên các tài liệu dữ liệu điện tử.

Nhằm đáp ứng yêu cầu bảo quản, lưu trữ, tra cứu, tìm kiếm, khai thác, Công ty Phát triển Thủy điện Sê San đã phối hợp cùng với Công ty Gamma NT nghiên cứu và phát triển phần mềm lưu trữ: HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU NỘI BỘ hoạt động dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ web và có thể sử dụng khai thác trực tuyến.

Giới thiệu

2. MÔ HÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG LƯU TRỮ:

Giới thiệu
 
Mô hình triển khai tổng thể một hệ thống bao gồm:

- Cổng thông tin: Giúp cho người sử dụng có thể tra cứu thông tin tài liệu của hệ thống trên môi trường trực tuyến mọi lúc, mọi nơi. Hiện tại, hệ thống đang sử dụng công nghệ portal tại địa chỉ: csdl.sesanhpc.vn;

- Hệ thống quản trị nội dung (CMS): bao gồm các module phân hệ ứng dụng web sử dụng để cập nhật, lưu trữ, quản lý văn bản, tài liệu… được triển khai tại đơn vị. Hệ thống được xây dựng dựa trên nền tảng công cụ Asp.Net Framework 4.5 của Hãng Microsoft.

- CSDL (Database): Công cụ quản lý các loại tài liệu, dữ liệu khác nhau được lưu trữ thành hệ thống dưới dạng các Trường (field) và Bản ghi (record) dữ liệu.

- Hệ quản trị CSDL: Hệ quản trị xây dựng và lưu trữ CSDL. Được sử dụng trên nền tảng SQL server của Hãng Microssoft.

- Hệ điều hành mạng: Hệ điều hành cài đặt cho máy chủ để hệ thống truy xuất dữ liệu Window Server 2008.

- Hệ thống phần cứng: Bao gồm hệ thống máy chủ, thiết bị ngoại vi phục vụ cho hoạt động của các phần mềm.

- Hệ thống an ninh - bảo mật: Bao gồm các thiết bị liên quan phục vụ cho quá trình hoạt động của hệ thống tránh sự can thiệp không mong muốn từ bên ngoài như tường lửa, các cấp bảo mật mạng, ….

- Quản trị hệ thống: Một SuperAdmin quản lý bao trùm theo Quy trình tác nghiệp quản trị toàn bộ hệ thống, kiểm soát quá trình hệ thống hoạt động, thưc hiện sao lưu, khôi phục dữ liệu. Quy trình này theo Quy định nội bộ của Sesan HPC đưa ra nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động thông suốt, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro.

3. ĐỔI TƯỢNG SỬ DỤNG:

Hệ QT CSDL được chia cho hai đối tượng chính:

- Người quản trị hệ thống (Administrator): Có nhiệm vụ Upload, đăng tải, cập nhập và quản lý hệ thống thông tin hồ sơ tài liệu, các thông tin quản lý hồ sơ tài liệu như quy định của Quy trình nghiệp vụ. Các admin được cấp quyền hạn chế theo Quy định.

- Người có nhu cầu khai thác, sử dụng (User): Người sử dụng được cấp quyền đăng nhập vào hệ thống dưới dạng các thành viên (member). Có thể tra cứu và xem thông tin chi tiết các hồ sơ tài liệu đã chỉnh lý, ban hành. Các user không được thao thác chỉnh sửa với các thông tin trên hồ sơ tài liệu.

4. CÁC TÍNH NĂNG CƠ BẢN CỦA HỆ THỐNG.

Căn cứ vào các quy trình nghiệp vụ, ứng dụng được phân rã thành các phân hệ (module), đảm bảo thực hiện chức năng nghiệp vụ của công tác lưu trữ, khai thác, sử dụng theo chế độ phân quyền kép: cho người quản trị và người sử dụng.
Phần mềm bao gồm các phân hệ (module) cơ bản sau:

- Thu thập và cập nhật (upload): Bao gồm các tình huống sử dụng với nghiệp vụ thu thập tài liệu: tiếp nhận tài liệu – khảo sát đánh giá – xử lý dữ liệu – lưu trữ local. Sau đó upload lên hệ thống bằng các công cụ chỉ định trong CMS.

- Xem nội dung (view): Bao gồm các tình huống sử dụng với nghiệp vụ tìm kiếm đối tượng lưu trữ. Sau đó xem nhanh hoặc download xuống. Có thể sử dụng hoặc chỉnh lý bằng phần mềm chuyên dụng.

- Lưu trữ (storage): Bao gồm các tình huống sử dụng liên quan tới việc quản lý hệ thống kho dữ liệu, sắp xếp, đánh số gắn ID, phân loại, lọc,… thực hiện cho truy xuất, tìm kiếm.

- Khai thác, sử dụng (usage): Bao gồm các tình huống sử dụng liên quan tới quá trình phục vụ khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ điện tử với sự cho phép của admin thông qua phân quyền user.

- Tra cứu trực tuyến: Bao gồm các tình huống sử dụng liên quan tới việc tra cứu online thông tin hồ sơ tài liệu đã được chỉnh lý trong môi trường web (web browser) dùng cho các thành viên trong đơn vị, mọi lúc, mọi nơi.

- Quản trị hệ thống: Công việc của Superadmin bao gồm các tình huống sử dụng phân quyền với những người sử dụng các chức năng lưu trữ và việc thiết lập một số các tham số hệ thống.
 
Giới thiệu

5. QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ THỰC HIỆN

Được quy định chi tiết trong Bản Hướng dẫn sử dụng do Công ty Gamma NT cung cấp.

Để thực hiện, đơn vị phải có quy định nội bộ về phân cấp, phân quyền đảm bảo các cá nhân tham gia quản trị hệ thống thấu hiểu chức trách nhiệm vụ, không bị trùng lặp, hoặc can thiệp bất cẩn gây rủi ro cho hệ thống.

Chúng tôi rất mong nhận được sự góp ý để hệ thống hoàn thiện hơn.

Mọi ý kiến gửi về:

Công ty Gamma NT: Tầng 3 CCBM, Tòa nhà VG Building, ngõ 235 Nguyễn Trãi, Hà Nội.

Hotline: 0913513465. Email: gamma.nt77@gmail.com.

Website: congngheweb.vn.


EVNHPC SE SAN

Thông tin liên hệ

Chúng tôi luôn sẵn sàng để trao đổi, lắng nghe những yêu cầu và đóng góp của Quý khách hàng. Hãy liên hệ với chúng tôi!

CÔNG TY PHÁT TRIỂN THỦY ĐIỆN SÊ SAN

Văn phòng: 114 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (059) 3514118  /  Fax: (059)2222369-(059)3877279

Email: thuydiensesan@gmail.com

Website: www.sesanhpc.vn

NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN SÊ SAN 4 

Nhà máy: 114 Lê Duẩn, Pleiku, Gia Lai

Điện thoại: (059) 3514118  /  Fax: (059)2222369-(059)3877279

Email: thuydiensesan@gmail.com

Website: www.sesanhpc.vn

Liên hệ theo mẫu